Yarı iletken ürünler ve çevresel sistemleriniüretmek, sürdürmek ve iyileştirmek felsefemiz ile insanlara gündelik yaşamlarında sağladığımız değerler;

security_icon2

Güvenlik

efficiency_icon

Verimlilik

comfort_icon

Rahatlık

agility_icon_2

Hızlılık

flexibility_icon3

Esneklik

Bu değerleri yaratmak için, ICCORE aşağıdaki ilkelere her zaman bağlıdır;

1) Sürekli öğrenmek ve inovasyon ile bilgi birikimini geliştirmek,
2) Teknoloji yaratma konusunda istekli takım elemanları bulmak ve bünyesinde uzun dönem yer almalarını sağlamak,
3) Değişken çevre koşullarını öngörerek uyum sağlamak.

Böylece;
kaynaklarını, insanların bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını gözeterek tüm canlıların gündelik hayatına faydalı olacak şekilde kullanmaya yönlendirmek gelmektedir.